Izjava o ograničenju odgovornosti

Veleposlanstvo Ruske Federacije u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Veleposlanstvo Rusije) sklopilo je s društvom Interlink Service d.o.o. ugovor za pružanje usluga prijema i obrade zahtjeva za izdavanje viza za državljane Republike Hrvatske i drugih zemalja koji putuju u Rusku Federaciju te pružanje usluga izdavanja gotovih dokumenata.

Društvo INTERLINK SERVICE d.o.o. je pružateljem navedenih usluga u Republici Hrvatskoj imenovalo svoje društvo kćer INTERLINK SERVICE d.o.o. za savjetovanje (u daljnjem tekstu INTERLINK SERVICE).

Vizni centar Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj pruža usluge prijema i obrade zahtjeva za izdavanje viza za Rusku Federaciju te izdavanja gotovih dokumenata. Navedene usluge u ime Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj pruža INTERLINK SERVICE.

INTERLINK SERVICE ima obvezu pružati usluge i obavljati sljedeće aktivnosti:

 • zaprimati od podnositelja zahtjeva putovnice, popunjene zahtjeve, popratne dokumente (u daljnjem tekstu Dokumenti) i primati odgovarajuće konzularne pristojbe i servisne naknade;
 • predati dokumente u Veleposlanstvo Rusije i doznačiti im konzularne pristojbe u ime podnositelja zahtjeva;
 • nakon što Veleposlanstvo razmotri dokumente, preuzeti putovnicu podnositelja zahtjeva i druge dokumente i vratiti ih podnositelju zahtjeva ili njegovom predstavniku ili ih po nalogu podnositelja zahtjeva poslati poštom ili kurirskom službom na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo. Veleposlanstvo Rusije može u određenim slučajevima, bez obzira na gore opisanu proceduru, izdati odgovarajuće dokumente izravno podnositelju zahtjeva bez angažiranja viznog centra.

INTERLINK SERVICE obavještava podnositelje zahtjeva o sljedećem:

 1. Plaćanje konzularne pristojbe ne jamči podnositelju zahtjeva pravo na dobivanje vize.
  Odluka o izdavanju vize ili odbijanju izdavanja vize je isključivo u nadležnosti Veleposlanstva Rusije.
 2. INTERLINK SERVICE i njegovi zaposlenici nemaju nikakvoga utjecaja na proces, rokove i rezultate razmatranja zahtjeva.
 3. Rok razmatranja zahtjeva za izdavanje vize od strane diplomatske misije Rusije iznosi od 4 do 20 dana. U pojedinim slučajevima taj rok može biti skraćen ili produžen. Za vrijeme navedenoga roka putovnica podnositelja zahtjeva ostaje u Veleposlanstvu Rusije.
 4. Veleposlanstvo Rusije zadržava pravo zatražiti od podnositelja dodatne dokumente, pozvati ga na razgovor, kao i odbiti mu izdavanje vize.
 5. Veleposlanstvo Rusije može odbiti izdati podnositelju vizu ako netočno popuni zahtjev, preda krivotvorene dokumente, kao i ako preda nepotpunu dokumentaciju.
 6. Neovisno o rezultatu razmatranja zahtjeva za izdavanje vize, kao i u slučaju ako zahtjev bude odbijen ili ako podnositelj odustane od zahtjeva za izdavanje vize, INTERLINK SERVICE nije dužan vratiti podnositelju zahtjeva niti njegovim predstavnicima konzularnu pristojbu i servisne naknade koje je od njih primio.
 7. INTERLINK SERVICE nije odgovoran podnositelju zahtjeva za gubitak njegovih dokumenata do kojega je došlo uslijed nesretnog slučaja, protupravnih radnji trećih osoba, prirodnih katastrofa (okolnosti više sile), kao i zbog drugih razloga koje INTERLINK SERVICE nije mogao predvidjeti i/ili nije na njih mogao utjecati.

Politika privatnosti i obrade osobnih podataka

Interlink Service d.o.o za savjetovanje

1. О Interlink Service d.o.o za savjetovanje

Hrvatsko poduzeće Interlink Service d.o.o. za savjetovanje, OIB: 05200628, je poduzeće kći ruskoga društva Interlink Service d.o.o. Društvo Interlink Service d.o.o. sklopilo je s Veleposlanstvom Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj ugovor za pružanje usluga vezanih za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u ime navedenoga diplomatskog predstavništva. Društvo Interlink Service d.o.o. imenovalo je pružateljem navedenih usluga u Republici Hrvatskoj društvo Interlink Service d.o.o. za savjetovanje.

Osim zaprimanja, kompletiranja i predaje dokumenata za izdavanje vize, pružamo podršku i u izradi fotografija, slanju dokumentacije poštom ili kurirskom službom. Korištenje dodatnih usluga nije obavezno i korisnik ga može odabrati opcionalno.

Kako bismo vam mogli pružiti navedene usluge, kada podnosite zahtjev za dobivanje vize i/ili naručujete dodatne usluge, mi prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše osobne podatke.

2. Primjena politike privatnosti i obrade osobnih podataka

Navedena se politika privatnosti i obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu Politika privatnosti ili Politika) primjenjuje na prikupljanje, korištenje i obradu vaših osobnih podataka. Mi prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše osobne podatke kada vi kao klijent ili potencijalni klijent koristite naše usluge. Politikom su pokrivene usluge koje pružamo u našim uredima, na našoj internetskoj stranici, putem pozivnoga centra, kada nam se obratite poštom ili elektroničkom poštom.

3. Obrada osobnih podataka

3.1. Predbilježba za termin

Prilikom predbilježbe za termin na našoj internetskoj stranici vam je ponuđeno da navedete svoje ime, prezime, datum rođenja, broj putovnice, datum njenoga izdavanja i datum do kojega putovnica vrijedi, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Kada unosite izmjene u predbilježbu, dolazite predati dokumente ili nam se na neki drugi način obraćate tražeći podršku, mi obrađujemo navedene osobne podatke koje smo od vas dobili.

Te podatke ne prosljeđujemo trećim osobama. Međutim, kako bismo ispunili svoje obveze, koje po zakonu imamo, vaše podatke možemo proslijediti tijelima kaznenoga progona ili drugim državnim tijelima.

Informacije koje ste nam pružili prilikom predbilježbe čuvaju se do dana kada imate dogovoren termin i uklanjaju na kraju dana za koji ste bili naručeni.

3.2 Predaja, slanje kurirskom službom i druge dodatne usluge

Prilikom predaje dokumenata u našem uredu i/ili naručivanja dodatnih usluga (izrada fotografija, dostava kurirskom službom ili poštom), dostavljate nam svoje osobne podatke: svoje ime, prezime, broj putovnice, datum njenoga izdavanja i datum do kojega putovnica vrijedi, svoju fotografiju i kontakt podatke: poštansku adresu, adresu elektroničke pošte, broj telefona.

Podatke koje ste nam dostavili koristimo u svrhu ispunjavanja obveza vezanih za usluge koje ste zatražili: prijem i obradu dokumenata za izdavanje vize, slanje obavijesti o rezultatima putem interneta ili običnu provjeru vaših dokumenata, povrat vaših dokumenata, pružanje drugih dodatnih usluga. U navedenim je uslugama predviđeno i slanje obavijesti putem elektroničke pošte ili davanje informacije vezano za vaš zahtjev telefonom, dostava poštom ili kurirskom službom, druge dodatne usluge. Dostava poštom / kurirskom službom uključuje usluge koje pružaju treće osobe i vaše ime i kontakt podatke ćemo otkrivati kada to trećim osobama bude neophodno. Svrha postupaka obrade je pružanje usluga koje ste od nas naručili.

Ako se plaćanje vrši putem interneta, pored ostalih osobnih podataka koje je potrebno navesti kako bi se obavila transakcija plaćanja, morat ćete dostaviti i svoje platne podatke (kao što su, naprimjer, broj i rok valjanosti kartice). Ti se podaci, a posebice ime, adresa, adresa elektroničke pošte i IP adresa, prosljeđuju našim pružateljima platnih usluga u svrhu primitka vaše uplate i izvršenja narudžbe.

Informacije koje ste dostavili u svrhu predaje dokumenata, dostave kurirskom službom ili poštom, čuvaju se u svrhu kontrole kvalitete usluga u razdoblju do mjesec dana od trenutka kada je usluga izvršena. Kako bismo ispunili svoje obveze, koje po zakonu imamo, te informacije mogu biti proslijeđene tijelima kaznenoga progona ili drugim državnim tijelima.

3.3. Kontaktni centar i služba korisničke podrške

Interlink Service d.o.o. za savjetovanje može koristiti različite oblike korisničke podrške kako bi vam pružio pomoć. Kako bismo vam mogli pružiti podršku, mi obrađujemo vaše osobne podatke koji nam omogućavaju da vas identificiramo. S nama možete stupiti u kontakt telefonski, putem pošte ili elektroničke pošte, i mi ćemo Vam pomoći s vašim zahtjevima, pitanjima ili komentarima na naše usluge.

Nakon što ste komunicirali s kontaktnim centrom ili službom korisničke podrške možemo analizirati sadržaj vaše komunikacije, na primjer snimku razgovora ili korespondenciju vezanu za predmet vašega obraćanja. To radimo u svrhu kontrole kvalitete usluga koje smo vam pružili. U tu svrhu se mogu obrađivati vaši osobni podaci, kao što su vaše ime i kontaktni podaci.

Zbog kontrole kvalitete usluga, informacije koje ste nam dostavili u svrhu korisničke podrške čuvaju se u razdoblju do jednoga mjeseca od trenutka kada ste nam se obratili.

Za obavljanje poslova kontaktnoga centra i službe korisničke podrške možemo angažirati vanjskoga pružatelja. U tom slučaju vaše podatke obrađuju treće osobe. Kako bismo ispunili svoje obveze, koje po zakonu imamo, vaše osobne podatke možemo biti dužni proslijediti tijelima kaznenoga progona ili drugim državnim tijelima.

4. Otkrivanje vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke ne koristimo u svrhe marketinga i ne prosljeđujemo ih u te svrhe drugim poduzećima. Prosljeđivati ih možemo samo u niže navedenim slučajevima:

- vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama kada dodatne usluge koje ste od nas naručili u sebe uključuju usluge koje pružaju te treće osobe;

- podaci mogu biti proslijeđeni našim vanjskim pružateljima usluga koji obavljaju posao ili rade u naše ime i prema našim uputama kao operatori obrade podataka u svrhe koje su navedene u ovoj politici privatnosti; ili

- kada smo po zakonu to dužni učiniti, na temelju sudskog rješenja ili na traženje ovlaštenoga tijela vlasti.

Usluge vam možemo pružati samo u slučaju ako nam dostavite svoje osobne podatke.

5. Vaša prava

Imate pravo zatražiti pristup i ograničenje pristupa svojim osobnim podacima, kao i ispravljanje i uklanjanje svojih osobnih podataka koji se kod nas čuvaju te dobiti kopiju svojih osobnih podataka u strukturiranome strojno čitljivom formatu. Zahtjev za obradu osobnih podataka i zahtjev za pristup upućuju se na niže navedene kontakt podatke.

Također imate pravo i osporavati obradu čak i u slučaju ako vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonom (kako je to gore izloženo). To vaše pravo može biti ograničeno u određenim situacijama, naprimjer kada možemo dokazati postojanje pravnoga temelja za obradu vaših podataka.

Vaši osobni podaci su nam potrebni isključivo u svrhu pružanja usluge (za sklapanje ugovora s vama i njegovo izvršenje) i ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta. Iz tog ste razloga obavezni pružati svoje osobne podatke. Ako nam ti podaci ne budu dostavljeni, nismo u mogućnosti pružiti vam uslugu – sklopiti ugovor s vama i ispuniti svoje ugovorne obveze.

6. Međunarodni prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke, u svrhu pružanja usluga koje ste od nas naručili, možemo prosljeđivati trećim osobama (domaćim i/ili stranim) u slučajevima koje smo gore naveli. Osobni će se podaci prosljeđivati samo u slučaju ako budu osigurana odgovarajuća jamstva, naprimjer u obliku korporativnih propisa, standardnih ugovornih odredbi EU ili ako je primatelj podataka certificiran u skladu s EU-SAD sustavom zaštite podataka.

7. Izmjene i dopune ove politike

Aktualna verzija Politike privatnosti je uvijek objavljena na našoj internetskoj stranici. U Politiku privatnosti mogu biti unesene izmjene ili ona može biti obnovljena bez prethodne obavijesti.

Ako niste suglasni s recentnom verzijom ili bilo kojim od izmijenjenih ili dopunjenih uvjeta Politike privatnosti, molimo vas da prestanete koristiti naše usluge.

8. Nadležnost suda i mjerodavno pravo

Ova se Politika privatnosti regulira i tumači u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i u isključivoj je nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

9. Kako stupiti s nama u kontakt

Obratite nam se ako imate pitanja ili komentare o našem postupanju s osobnim podacima ili ovoj Politici privatnosti. Možete nam se obratiti putem interneta na adresu elektroničke pošte data.protection@interlinkservice.ru ili poštom na adresu:

Data Protection Officer Interlink Service d.o.o za savjetovanje, ul. Andrije Hebranga 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ako neki problem nije riješen na razini društva Interlink Service d.o.o za savjetovanje, imate pravo uložiti prigovor tijelima za zaštitu osobnih podataka, a u Hrvatskoj je to Inspektor za zaštitu osobnih podataka.

Datum stupanja na snagu: 20. siječnja 2020. / Datum posljednjeg ažuriranja: 20. siječnja 2020.