Novosti

17.09.2021

Promjene u izradi turističkih viza

25. kolovoza 2021. stupio je na snagu Federalni Zakon od 26. svibnja 2021. godine № 145-ФЗ " o izmjenama i dopunama Članka 25.6 Federalnog Zakona "O postupku odlaska i ulaska u Rusku Federaciju."

Od sada na temelju potvrde o prihvatu turista od organizacije čiji su podaci uneseni u jedinstvenom federalnom registru turoperatera stranom državljaninu može se izdati jednokratna ili dvokratna obična turistička viza do 3 mjeseca ili višekratna obična turistička viza do 6 mjeseci. Boravak stranog turista na teritoriju Ruske Federacije s višekratnom turističkom vizom ne smije biti duljii od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Prema Federalnom Zakonu moguća je izdaja obične turističke vize na temelju potvrde o rezervaciji smještaja u hotelu ili nekom drugom smještaju (u daljnjem tekstu – potvrda rezervacije hotela) čiji su podaci uneseni u jedinstveni popis klasificiranih hotela, skijaliških staza, i plaža. Na temelju iste obična turistička viza može biti samo jednokratna, a rok valjanosti je ograničen sukladno datumima prve rezervacije hotela.

Potvrda rezervacije hotela mora sadržati sljedeće podatke:

 • Naziv dokumenta " potvrda rezervacije mjesta u hotelu", njegov broj i datum registracije;
 • Naziv hotela, adresa i broj u jedinstvenom popisu klasificiranih hotela, skijaških staza, i plaža;
 • Informacije o stranom državljaninu, kojemu je izdana potvrda (prezime, ime (imena), datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog dokumenta koji priznaje Ruska Federacijakao dokument koji potvrđuje identitet stranog državljanina);
 • Datum dolaska i odlaska iz hotela;
 • Ostale informacije o uvjetima rezervacije (po vlastitom nahođenju hotela).

13.09.2021

Promjene u izradi privatnih viza za rodbinu ruskih državljana

Od 1. rujna 2021. prema stavku 2. Članka 3. Federalnog zakona 1. srpnja 2021 № 270-ФЗ "O promjenama u Federalnom Zakonu "O postupku izlaza iz Ruske Federacije i ulaza u Rusku Federaciju" i u Članku 5. Federalnog Zakona "O pravnom statusu stranih državljana u Ruskoj Federaciji" stupile su na snagu izmjene i dopune koje omogućuju izdavanje višekratne privatne vize na godinu dana bez ograničenja boravka u Ruskoj Federaciji tijekom cijelog razdoblja valjanosti vize na temelju odluke rukovoditelja diplomatskog predstavništva ili konzularnog predstavništva Ruske Federacije zasnovana pismenim zahtjevom ruskog državljanina o ulasku stranog državljanina koji je bliska rodbina ili član obitelji istog biti njegov bliski rođak ili član njegove obitelji koje su suprug, supruga, roditelji (posvojitelji), djeca (posvojena), supruzi od djece, braća i sestre (polubraća i polusestre), djedovi, bake, unuci

Prije su se izdavale samo jednokratne i dvokratne privatne vize na period do 3 mjeseca. Mogućnost izdavanja višekratnih privatnih viza na period do 1 godine za strane državljane uvjetovana je načelom uzajamnosti bez ikakvih iznimka za blisku rodbinu.

U slučaju ako ruski državljanin je u Ruskoj Federaciji i nije u mogućnosti osobno predati zahtjev bit će potreban original zahtjeva ovjerjen javnim bilježnikom u Rusiji. U zahtjevu moraju biti nevedene sljedeće podatke: prezime, ime, očestvo, datum rođenja, državljanstvo, spol, broj putovnice, adresa prebivališta i adresa boravišta ruskog državljanina ( u slučaju prebivališta u Rusiji); prezime, ime, ostala imena, datum rođenja, državljanstvo, spol, broj putovnice, kratnost vize, svrha putovanja, traženi period ulaska u Rusiju, mjesto boravka osobe koja traži vizu i gradove koje će posjetiti.

Istovremeno uz izjavu potrebno je dostaviti originale ili ovjerene javnim bilježnikom kopije originala dokumenata koje potvrđuju stupanj bliskog srodstva (vjenčani list, rodni list etc.) koje nakon preslike moraju biti vraćene podnositelju zahtjeva, kao i dokumente navedene u Odluci Vlade Rusije od 9 lipnja 2003 № 335 " O odobrenju Odluke o utvrđivanju oblika vize, postupku i uvjetama izdaje vize, produživanju perioda valjanosti vize i obnovi vize u slučaju gubitka iste te o poništavanju vize" u stavku 46.


18.08.2021

Promjene u izradi viza za rodbinu ruskih državljana

12 srpnja 2021 stupili na snagu stavke 1. i 2. Članka 1. Federalnog Zakona № 270-ФЗ od 1 srpnja 2021 "O promjenama u Federalnom Zakonu "O postupku izlaza iz Ruske Federacije i ulaza u Rusku Federaciju" i u Članku 5. Federalnog Zakona "O pravnom statusu stranih državljana u Ruskoj Federaciji". Sukladno promjenama u Članku 2. Federalnog Zakona od 15 kolovoza 1996 №114-ФЗ "O postupku izlaza iz Ruske Federacije i ulaza u Rusku Federaciju (dalje u tekstu: Zakon) navedena je jasna defenicja pojma bliske rodbine koje su suprug, supruga, roditelji (posvojitelji), djeca (posvojena), supruzi od djece, braća i sestre (polubraća i polusestre), djedovi, bake, unuci.

Također, sukladno Članku 25. stavku 4. Zakona temeljem za izdaju obične privatne vize stranom državljaninu na period do 3 mjeseca ili do 1 godine na temelju principa reciprociteta može biti odluka rukovoditelja diplomatskog predstavništva ili konzularnog predstavništva Ruske Federacije zasnovana pismenim zahtjevom ruskog državljanina o ulazu stranog državljanina koji je bliska rodbina ili član obitelji istog.

Ruski državljanin može predati zahtjev osobno u diplomatsko ili konzularno predstavništvo, a u slučaju nemogućnosti osobne predaje bit će potreban original zahtjeva ovjerjen javnim bilježnikom u Rusiji. U zahtjevu moraju biti nevedene sljedeće podatke: prezime, ime, očestvo, datum rođenja, državljanstvo, spol, broj putovnice, adresa prebivališta i adresa boravišta ruskog državljanina ( u slučaju prebivališta u Rusiji); prezime, ime, ostala imena, datum rođenja, državljanstvo, spol, broj putovnice, kratnost vize, svrha putovanja, traženi period ulaska u Rusiju, mjesto boravka osobe koja traži vizu i gradove koje će posjetiti.

Istovremeno uz izjavu potrebno je dostaviti originale ili ovjerene javnim bilježnikom kopije originala dikumenata koje potvrđuju stupanj bliskog srodstva (vjenčani list, rodni list etc.) koje nakon preslike moraju biti vraćene podnositelju zahtjeva, kao i dokumente navedene u Odluci Vlade Rusije od 9 lipnja 2003 № 335 " O odobrenju Odluke o utvrđivanju oblika vize, postupku i uvjetama izdaje vize, produživanju perioda valjanosti vize i obnovi vize u slučaju gubitka iste te o poništavanju vize" u stavku 46.

Molimo Vas obratiti pozornost da pojam zahtjeva od strane ruskog državljanina za zajednički ulazak u Rusku Federaciju člana obitelji je ukinut.


23.06.2021

Otvaranje granica Rusije za stanovnike Mađarske i Hrvatske

Na temelju Odluke Vlade Rusije od 18 lipnja 2021 № 1649-р sljedeće države su uključeni u popis stranih država, čiji državljani i stanovnici mogu dolaziti u Rusiju zračnim prijevoznicima:

 • Austria
 • Mađarska
 • Liban
 • Luksemburg
 • Mauricijus
 • Maroko
 • Hrvatska.

Dakle, od današnjeg datuma u našim viznim centrima u Mađarskoj i Hrvatskoj ponovo se izrađuju vize za putovanja sa svim svrhama putovanja uključujući turizam za građane i stanovnike Mađarske i Hrvatske.

Strani državljani su i dalje dužni predstaviti negativan PCR test na COVID-19 koji nije star od 72 sata prije ulaska u Rusiju te ispunjiti formular. Više informacija o pravilama ulaska u Rusiju u našem članku.

Međutim, molimo Vas da uzmete u obzir kako se pravila ulaska mogu mijenjati, te je potrebno provjeravati aktualne informacije kod zračnog prijevoznika prije putovanja.


26.04.2021

Radno vrijeme

Ruski vizni centar prekida s radom do 3.5.2021 iz tehničkih razloga. Za hitna pitanja kontaktirajte nas na broj 099 478 23 99.
Zahvaljujemo na razumijevanju.


19.03.2021

Ulazak u Rusiju

Obavještavamo Vas kako su na web stranici interlinkservice.world objavljena aktualna pravila ulaska u Rusku Federaciju s obzirom na trenutna ograničenja uvedena radi sprečavanja širenja nove corona virusne infekcije. Preporučujemo Vam pročitati pravila ukoliko planirate putovanje u Rusiju u bliskoj budućnosti. Međutim, molimo Vas da uzmete u obzir kako se pravila ulaska mogu mijenjati, te je potrebno provjeravati aktualne informacije na web stranici Vlade Ruske Federacije i kod zračnog prijevoznika prije putovanja.


22.02.2021

Odluka MVP-a Rusije

sukladno odluci Ministarstva Vanjskih Poslova Rusije broj 23235 od 21.12.2020 popis svrha putovanja koji se koristi za obradu i izdaju viza stranim državljanima je bio značajno promijenjen.

Svrha putovanja "tehničko održavanje" je isključena iz kategorije "obične poslovne vize" i prenesena u kategoriju "obične radne vize" kao "montažni radovi". Za tu vrstu viza pogledajte kategoriju "radna viza".


17.03.2020

Ograničenja ulaska u Rusiju

Sukladno odluci Vlade Ruske Federacije o privremenoj zabrani ulaska u Rusiju svim stranim državljanima od 18.03.2020. do 01.05.2020. svi Ruski vizni centri obustavljaju primitak dokumenata za izradu viza, osim viza za vozače u cestovnom prometu, zrakoplovno, pomorsko i osoblje riječnih brodova, članove službenih delegacija i osoba koje imaju privatne vize, izdane zbog smrtnog slučaja člana obitelji, kao i za osobe koje se nalaze u tranzitnom području zračnih luka.

Izdavanje putovnica sa ishođenim vizama (u izvanrednim slučajevima) provodi se uz prethodni dogovor putem telefona: +385994782399.


17.01.2020

Otvaranje viznog centra

Postovani klijenti Ruskog viznog centra u Republici Hrvatskoj!

Kompanija Interlink Service d.o.o. za savjetovanje 20. sijecnja 2020. godine započinje s radom u svojstvu jedinog sluzbenog Ruskoga viznog centra u Republici Hrvatskoj.

Društvo VHS d.o.o. 17. sijecnja 2020. godine prestaje zaprimati dokumente u svojstvu sluzbenog Ruskog viznog centra. Putovnice koje su predane društvu VHS d.o.o. do 17. sijecnja (uključujući i 17. siječnja) navedeno će društvo obraditi i vratiti podnositeljima zahtjeva nakon što ih Veleposlanstvo razmotri.

Obavijest o navedenim promjenama objavljena je na internetskoj stranici Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj:

Naša servisna naknada iznosi 200 HRK i odgovara servisnoj naknadi koju je naplaćivao naš prethodnik.

Svoje zahtjeve za izdavanje vize za Rusku Federaciju možete predati u novom službenom Ruskom viznom centru kompanije Interlink Service d.o.o. za savjetovanje. Dobrodošli!

https://zagreb.mid.ru/hr/consular-services/ruski_vizni_centar/