Pitanja i odgovori

>

Što je viza?

Viza je dozvola za ulazak u zemlju koju osobi koja nije državljanin te zemlje izdaje ovlašteno tijelo.

>

Tko u Republici Hrvatskoj izdaje vize za Rusku Federaciju?

Veleposlanstvo Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj je tijelo ruske vlade koje je ovlašteno za izdavanje viza.

>

Treba li mi viza?

Državljanima Republike Hrvatske je za putovanje u Rusku Federaciju potrebna viza.

Ako ste državljanin treće zemlje, na našim internetskim stranicama možete u izborniku pronaći informacije o tome je li vam potrebna viza, o vrstama viza i o tome koji su vam dokumenti za dobivanje vize potrebni.

>

Mogu li s ruskom vizom putovati u druge zemlje?

S ruskom vizom možete putovati samo u Rusku Federaciju.

>

Koji je postupak za izdavanje vize?

Koraci koje je potrebno napraviti:

1 korak: Jasno definirajte svrhu putovanja.

2 korak:

U poglavlju „Vrste viza“ možete pronaći detaljne informacije o odgovarajućoj vrsti vize i uvjetima koje je potrebno ispuniti za njeno dobivanje.

3 korak:

Pažljivo proučite upute i na internetskoj stranici https://visa.kdmid.ru/ popunite e-zahtjev za izdavanje vize.

4 korak:

U poglavlju Predbilježba za termin rezervirajte datum i vrijeme za predaju zahtjeva. Preporučamo vam da zahtjev za izdavanje vize predate što ranije i da vodite računa o tome da je za obradu zahtjeva za izdavanje vize potrebno određeno vrijeme. Okvirni rokovi obrade zahtjeva navedeni su u dijelu "Tarife i rokovi" na stranici s opisom odgovarajuće vize.

5 korak:

Ispišite obrazac svojega zahtjeva i predajte ga u našem viznom centru zajedno sa svim ostalim dokumentima. Vodite računa o tome da morate predati potpuno kompletiranu dokumentaciju, platiti konzularnu pristojbu i servisnu naknadu za odgovarajuću vrstu vize.

6 korak:

Nakon što je zahtjev obrađen preuzmite svoju putovnicu u viznome centru. Potrebno je predočiti originalni račun (dokument o predaji) koji ste dobili prilikom predaje dokumenata. Sačuvajte kopiju računa za slučaj ako vam je potreban za vašu evidenciju.

Opcionalno možete zatražiti i da vam vaša putovnica bude dostavljena kurirskom službom (dodatna usluga).

7 korak:

Odmah nakon preuzimanja putovnice provjerite valjanost vize koju ste dobili kako biste bili sigurni da rok na koji je viza izdana potpuno pokriva vrijeme trajanja vašega putovanja, da broj ulazaka odgovara zatraženome te da vrsta vize odgovara svrsi putovanja.

>

Koji je rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje vize?

Viza se izdaje u roku 4 - 20 radnih dana u redovnome postupku odnosno u žurnome postupku u roku 1-3 radna dana od trenutka kada su dokumenti dostavljeni u Veleposlanstvo Ruske Federacije.

Preporučamo vam da u trenutku predaje zahtjeva provjerite je li je vaša dokumentacija potpuna. U slučajevima koji zahtijevaju dodatne provjere rok obrade zahtjeva u Veleposlanstvu Ruske Federacije je 30 dana.

>

Kada mogu predati zahtjev za izdavanje vize?

Podnositelj zahtjeva može zatražiti vizu najranije 6 mjeseca prije datuma predviđenoga putovanja u Rusku Federaciju.

>

Ima li vizni centar utjecaja na rješavanje zahtjeva za izdavanje vize?

Nema.

Nitko od zaposlenika viznoga centra nema ovlaštenja ni utjecaja na odluku o izdavanju vize. Naš je posao isključivo tehničkoga karaktera. Mi ne možemo utjecati na rješavanje vašega zahtjeva niti ga možemo ubrzati.

>

Mogu li prije dobivanja vize izvršiti potvrdu rezervacija koje su vezane za moje putovanje?

Ne preporučamo vam potvrđivanje rezervacija prije dobivanja vize, osim u slučajevima kada je isto uvjet za njezino dobivanje. Vizni centar nije odgovoran za troškove koji mogu nastati uslijed toga što viza nije bila izdana do određenoga vremena ili zato što je odbijeno njeno izdavanje.

>

Gdje mogu dobiti točne informacije o tome kako treba izgledati fotografija?

Pročitajte dio "Zahtjevi za fotografiju" na našoj internetskoj stranici. Ako vaša fotografija ne odgovara propisanim zahtjevima, fotografiju za vizu možete napraviti u našem viznom centru (dodatna usluga).

>

Kako mogu biti siguran/sigurna da je moj obrazac zahtjeva za izdavanje vize, koji sam popunio/popunila u elektroničkom obliku, ispravno spremljen?

Prije popunjavanja e-zahtjeva za izdavanje vize potrebno je registrirati se na internetskoj stranici https://visa.kdmid.ru/.

Preporučamo vam da zapišete i sačuvate lozinku i broj zahtjeva koji je generiran iz sustava. Kada sljedeći puta pristupite sustavu dostupni će vam biti svi zahtjevi koje ste unijeli.

>

Kako mogu znati koju vrstu putovnice trebam odabrati prilikom popunjavanja e-zahtjeva za izdavanje vize: diplomatsku, službenu ili običnu (turističku)?

Diplomatske su putovnice isprave koje se izdaju osobama koje putuju u inozemstvo radi obavljanja poslova vezanih za međudržavne odnose.

Službena putovnica (službena ili specijalna) je isprava koja se izdaje državnim službenicima za službena putovanja, kao i članovima njihovih obitelji koji su u njihovoj pratnji.

Turistička ili obična putovnica se izdaje osobama koje putuju u inozemstvo u vlastitom aranžmanu. Ona je dokaz o identitetu i državljanstvu njezinoga vlasnika.

>

Mogu li u svoj zahtjev za izdavanje vize unositi izmjene nakon što sam ga ispisao/ispisala?

Možete. Idite na poveznicu, unesite broj svojega zahtjeva i odaberite „Obnoviti zahtjev“. Na sljedećoj stranici unesite sve potrebne podatke. Obratite pažnju: prvih 5 slova vašega prezimena je potrebno unijeti VELIKIM slovima. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke odaberite „Novi zahtjev“, a zatim na sljedećoj stranici odaberite „Dalje“. Odabirom „Novi zahtjev“ prethodni zahtjev neće biti obrisan i on će biti dostupan kako biste ga mogli ispravljati i dopunjavati.

>

Ako zahtjev za izdavanje vize nisam popunio/popunila do kraja, kako ga mogu ponovo otvoriti?

Idite na poveznicu, unesite broj svojega zahtjeva i odaberite „Obnoviti zahtjev“. Na sljedećoj stranici unesite sve potrebne podatke. Obratite pažnju: prvih 5 slova vašega prezimena je potrebno unijeti VELIKIM slovima. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke odaberite „Novi zahtjev“, zatim na sljedećoj stranici odaberite „Dalje“. Odabirom „Novi zahtjev“ prethodni zahtjev neće biti obrisan i on će biti dostupan kako biste ga mogli ispravljati i dopunjavati.

>

Mogu li zahtjev za izdavanje vize potpisati elektroničkim potpisom?

Ne. Za potpisivanje zahtjeva ne možete koristiti elektronički potpis. Zahtjev mora biti potpisan vlastoručno kemijskom olovkom.

>

Mogu li naknade platiti na internetskoj stranici?

Sve se naknade plaćaju u viznom centru (bankovnom karticom).

>

Je li se potrebno predbilježiti za termin za predaju zahtjeva za izdavanje vize?

Dokumenti se u viznom centru zaprimaju po predbilježbi.

>

Gdje mogu saznati više o naknadama i vidjeti popis dokumenata koji su potrebni za svaku vrstu vize?

U izborniku „Vrste viza“ nalazi se puni popis svih vrsta viza. Nakon što odaberete odgovarajuću vrstu vize, vidjet ćete nekoliko stavki s informacijama o pristojbama na zahjeve za vizu, potrebnim dokumentima, rokovima obrade zahtjeva, zahtjevima za fotografiju. Prreporučamo vam da prije predaje dokumentacije pažljivo proučite navedene informacije.

>

Tko potpisuje zahtjev za vizu za maloljetne osobe?

Zahtjeve za maloljetne osobe (do 16 godina) potpisuje jedan od roditelja ili drugi zakonski zastupnik. U protivnom slučaju zahtjev neće biti zaprimljen.

>

Moram li prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize predati izvorne dokumente?

Podnositelj zahtjeva je dužan predati sljedeće izvorne dokumente: putovnicu, ispisani i potpisani obrazac zahtjeva za izdavanje vize s fotografijom. Ostali dokumenti mogu biti preslike, osim dokumenata koji za određene vrste viza moraju biti predani u izvorniku. Osnovno je pravilo da se predani dokumenti, uz iznimku putovnice, ne vraćaju podnositelju. U nekim slučajevima Veleposlanstvo Ruske Federacije može, nakon što je primilo osnovni komplet dokumenata, zatražiti izvorne dokumente.

>

Kako mogu saznati kada Vizni centar ne radi?

Ruski su vizni centri zatvoreni subotom i nedjeljom, te u dane blagdana u Republici Hrvatskoj.

>

Kako izgleda postupak nakon mojega dolaska u vizni centar?

Kada dođete u vizni centar bit ćete zamoljeni da ste predstavite, pokažete putovnicu i potvrdu o predbilježbi za termin za predaju dokumenata.

Zatim ćete biti zamoljeni da pričekate u čekaonici do vremena za koje ste predbilježeni. Savjetujemo vam da, dok čekate da budete pozvani, još jednom provjerite da li imate sve potrebne dokumente. Neispravni dokumenti ili fotografije mogu uzrokovati kašnjenje u zaprimanju vašega zahtjeva.

Na šalteru zaprimanja zahtjeva zaposlenik centra provjerava vašu dokumentaciju i zaprima vaš zahtjev (ako je isti ispravno sastavljen i kompletiran) te naplaćuje i izdaje račun (potvrdu). Bit će vam pružena informacija o okvirnom roku obrade zahtjeva, međutim točan rok nismo u mogućnosti znati.

>

Koje pristojbe moram uplatiti?

Po svakom zahtjevu za izdavanje vize plaća se konzularna pristojba u iznosu koji odgovara vrsti vize, kao i servisna naknada.

Sve naknade i pristojbe plaćaju se bankovnom karticom.

GOTOVINU NE PRIMAMO.

Vidi «Tarife i rokovi» na stranici za odgovarajuće vrste viza.

>

Što trebam učiniti i zapisati nakon popunjavanja e-zahtjeva?

Savjetujemo vam da zapišete i sačuvate broj zahtjeva (koji se generira iz sustava) i lozinku.

Oni vam mogu zatrebati za pristup elektroničkome obrascu zahtjeva kod ponovnoga ispisa ili unošenja izmjena.

>

Moram li osobno predati ili podići dokumente?

Dokumente možete predati i podići osobno ili ih može predati ili podići vaš zastupnik uz predočenje ovlaštenja.

>

Hoće li mi nakon obrade zahtjeva biti izdana viza?

Ruski vizni centar ne može jamčiti da će vam viza biti izdana.

Izdavanje vize ili odbijanje zahtjeva za njezino izdavanje su u isključivoj nadležnosti Konzularnog odjela Ruske Federacije.

Ruski vizni centar ni na koji način ne može utjecati na rezultat obrade zahtjeva.

>

Moram li predati potpuno kompletirane dokumente prilikom predaje novoga zahtjeva za izdavanje vize za putovanje u Rusku Federaciju ako mi je ranije već bila izdana viza?

Da.

Prilikom predaje svakoga novog zahtjeva za izdavanje vize za Rusku Federaciju potrebno je predati puni komplet dokumenata čak i u slučaju ako ste te dokumente ranije već predavali.

>

Mogu li imati dvije vize istovremeno ako, naprimjer, posjedujem rusku vizu koja je valjana u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje nove vize?

Ne.

Ako ste nedavno dobili vizu za Rusku Federaciju koja je u trenutku predaje novoga zahtjeva valjana, potrebno je predočiti nam putovnicu s navedenom vizom, jer ju je Veleposlanstvo Ruske Federacije dužno poništiti.