Usluge fotokopiranja

Ruski vizni centar nudi uslugu kopiranja / ispisa dokumenata.

Cijena ove usluge nije uključena u servisnu naknadu i iznosi  10.00 HRK po stranici.