Osiguranje

Polica osiguranja

U Ruskom viznom centru možete ugovoriti policu zdravstvenog osiguranja.

O navedenoj se usluzi možete informirati kod službenika viznoga centra prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize. 

Cijena usluge nije uključena u servisnu naknadu i dodatno se naplaćuje 80 HRK + tarifa osiguravajućeg društva.