Fotografske usluge

Ako nemate fotografiju ili vaša fotografija ne odgovara propisanim zahtjevima, u Ruskome viznom centru se možete fotografirati i odmah dobiti fotografije.

Cijena ove usluge iznosi 70 HRK.