Zaprimanje dokumenata putem pošte

Ruski vizni centri nude svojim klijentima, među ostalima, i uslugu obrade dokumenata poslanih poštom.

Iznimku predstavljaju privatne vize koje se izdaju na temelju pisane izjave državljana Ruske Federacije kojom oni potvrđuju da s njima u Rusku Federaciju putuju članovi njihove obitelji (supružnici i maloljetna djeca), kao i vize koje se izdaju po odluci Konzularnoga odjela istoga dana kada su dokumenti predani (izvanredni, hitni slučajevi).

1 KORAK

Pripremite dokumente koji su vam potrebni za vrstu vize koju tražite:

Obratite pozornost:

Prilikom popunjavanja zahtjeva na internetskoj stranici visa.kdmid.ru odabirete mjesto predaje zahtjeva za izdavanje vize – Ruski vizni centar (Zagreb).

Pregledajte svoje dokumente kako biste se uvjerili da u pozivnom pismu nema grešaka i da podaci u zahtjevu koji ste popunili odgovaraju podacima navedenima u pozivnom pismu i vašoj putovnici. U zahtjevu za izdavanje vize obavezno navedite broj svojega mobilnog telefona i adresu elektroničke pošte.

2 KORAK

Izvršite plaćanje sljedećih usluga (u banci ili pošti doznakom novčanih sredstava na račun Interlink Service d.o.o. za savjetovanje):

  1. Konzularna pristojba ovisno o žurnosti i vrsti vize po tarifama navedenima u dijelu "Vrste viza";
  2. Servisna naknada u iznosu 240 HRK
  3. Naknada viznoga centra za uslugu zaprimanja dokumenata poslanih poštom u iznosu 115 HRK (za jedan komplet dokumenata za jednu vizu);
  4. Naknada za dostavu jedne putovnice u iznosu 80 HRK za jedan komplet dokumenata za jednu vizu (ako je primjenjivo).

3 KORAK

Stavite u kuvertu ili paket sve dokumente prema niže navedenome popisu (dokumenti za obitelj ili grupu podnositelja zahtjeva koji putuju zajedno šalju se istom pošiljkom):

  1. komplet dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize (posebno za svakoga podnositelja zahtjeva)
  2. punomoć podnositelja zahtjeva za predaju dokumenata za izdavanje ruske vize i/ili podizanje putovnice (ako dokumente predaje treća osoba);
  3. potvrdu o uplati s pečatom banke kojim se potvrđuje primitak novčanih sredstava (bankovni podaci Ruskoga viznog centra u Zagrebu);
  4. popratno pismo
  5. kuverta na kojoj je čitljivo napisana puna adresa primatelja za slanje dokumenata natrag pošiljatelju.

Obratite pozornost: Ukoliko je došlo do promjene adrese na koju je potrebno dostaviti vašu putovnicu i/ili dokumente, molimo vas da ispišete, popunite i pošaljete nam izjavu o promjeni adrese. Adresu naše elektroničke pošte možete naći u dijelu "Kontakt".

4 KORAK

Komplet dokumenata pošaljite poštom u Ruski vizni centar u Zagrebu na adresu:

Interlink Service d.o.o. za savjetovanje
Ul. Andrije Hebranga 10
10000 Zagreb, Croatia

5 KORAK

Nakon prispijeća dokumenata u Ruski vizni centar s njihovom obradom započinjemo nakon što je uplata novčanih sredstava vidljiva na računu Ruskoga viznog centra.

Ako je dokumente potrebno dopuniti, ispraviti ili pojasniti bit ćete kontaktirani telefonski ili putem elektroničke pošte.

Ako su u obrascu zahtjeva za izdavanje vize podaci pogrešno upisani ili je neki od podataka netočan, zaposlenici Ruskoga viznog centra mogu unijeti ispravke u zahtjev u skladu s podacima iz vaših dokumenata. Cijena ove dodatne usluge iznosi 50 HRK.

Obratite pozornost: Ako dokumenti nisu ispravno kompletirani, Ruski vizni centar zadržava pravo vraćanja dokumenata pošiljatelju. U tom slučaju naknada za uslugu zaprimanja dokumenata poštom, servisna naknada viznoga centra i naknada za slanje dokumenata natrag pošiljatelju neće biti vraćeni.

6 KORAK

Nakon primitka uplate vaši će dokumenti biti predani na obradu u Konzularni odjel.

Odluku o izdavanju ili odbijanju izdavanja vize donosi Konzularni odjel Veleposlanstva Ruske Federacije koji također može zatražiti dostavu dodatnih dokumenata, pozvati vas na razgovor ili produžiti rok za izdavanje vize.

Obratite pozornost: Konzularni odjel Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj ne zaprima dokumente potrebne za izdavanje vize koji su poslani poštom.

7 KORAK

Obavijest o završetku obrade zahtjeva ćete dobiti SMS porukom.

Putovnica s vizom će vam biti poslana poštom (ako ste platili tu dodatnu uslugu) ili je možete podići svakoga radnog dana u vremenu od 10:00 h do 15:00 h.