Brza dostava

Hitna obrada zahtjeva i brza dostava dokumenata u Konzularni ured u svrhu izdavanja vize. 

Ruski vizni centar u Zagrebu nudi dodatnu uslugu žurnoga postupka obrade dokumenata i njihove dostave u kozularni ured istoga dana kada je predan zahtjev. 

Cijena ove usluge nije uključena u servisnu naknadu i iznosi  115 HRK.

Željeli bismo vam skrenuti pažnju da ovu uslugu možete zatražiti ako imate dokumente kojima se dokazuje žurnost (službeni poziv ili nepredviđeni obiteljski razlozi).