Vizni navigator

Pažnja: Rezultati, koje pruža Vizni navigator, nemaju pravnu snagu. Konkretno, popis pratećih dokumenata navodi se informativno. Konačno određivanje kategorije vize, koja odgovara svrsi putovanja, i popisa potrebnih dokumenata moguće je samo nakon razmatranja Vaših dokumenata i isključivo je pod nadležnošću konzularnih ureda Ruske Federacije. 

Viza Vam je potrebna

Viza Vam nije potrebna 

Poslovna viza

Za ishođenje poslovne vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati. 
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Pozivno pismo, izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Rusije ili Ministarstva vanjskih poslova Rusije, ili odluka Ministarstva vanjskih poslova Rusije, ili 
 6. Pismeni poziv od strane organizacije ili tvrtke (kod višekratne vize pozivno pismo mora biti u originalu) 

Humanitarna viza

Za ishođenje humanitarne vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati. 
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Pozivno pismo, izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Rusije ili Ministarstva vanjskih poslova Rusije, ili odluka Ministarstva vanjskih poslova Rusije, ili 
 6. Pismeni poziv od strane organizacije ili tvrtke (kod višekratne vize pozivno pismo mora biti u originalu) 

Turistička viza

Za ishođenje turističke vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati.
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Potvrda o prihvatu stranog turista od ruske organizacije koja obavlja turoperatorsku djelatnost, ili 
 6. Turistički vaučer (vaučer za ishođenje vize) – vaučer možete zatražiti u hotelu gdje ćete boraviti. Potvrda hotelske rezervacije ne zamjenjuje vaučer i nije osnova za izdavanje vize. 

Privatna viza

Za ishođenje privatne vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati.
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Pozivno pismo, izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Rusije, ili 
 6. Pismena izjava državljanina Ruske Federacije koji putuje u Rusiju zajedno s članovima svoje obitelji – stranim državljanima naslovljena na rukovoditelja konzularnog ureda; Prilikom predavanja zahtjeva potrebno je priložiti: 
  • kopiju ruske putovnice podnositelja zahtjeva; 
  • dokumente kojima se potvrđuje stupanj srodstva s podnositeljem zahtjeva (kopije rodnog lista maloljetnog djeteta ili vjenčanog lista).
  Dokumenti na stranom jeziku, koji potvrđuju stupanj srodstva s podnositeljem zahtjeva, moraju imati potvrdu „Apostille“ na poleđini, ili 
 7. Ovjerena kod javnog bilježnika pismena izjava državljanina Europske unije koji legalno boravi u Ruskoj Federaciji i poziva članove uže obitelji (supružnika, djecu, roditelje, bake i djedove, unuke). Kod izjave priložiti kopije dokumenata o zakonitosti boravka pozivatelja u Rusiji i o njegovom stupnju srodstva sa pozvanim: 
  • dozvola boravka;
  • dozvola za privremeni boravak;
  • studentska ili radna viza;
  • kopije odgovarajućih potvrda o rođenju (rodni list) ili braku (vjenčani list). U slučaju zahtjeva sa strane djedova, baka ili unuka – kopije dviju izvoda iz matične knjige rođenih, koji potvrđuju blisko srodstvo između navedenih osoba.
  Dokumenti na stranom jeziku, koji potvrđuju stupanj srodstva s podnositeljem zahtjeva, moraju imati potvrdu „Apostille“ na poleđini. 

Studentska viza 

Za ishođenje studentske vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati.
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Pozivno pismo, izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Rusije, ili 
 6. Pozivno pismo ruske obrazovne ustanove.
 7. Certifikat koji potvrđuje da strani državljanin nema HIV u slučaju ako se traži viza na rok duži od 3 mjeseca.

Radna viza 

Za ishođenje radne vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati. 
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Pozivno pismo, izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Rusije.
 6. Certifikat koji potvrđuje da strani državljanin nema HIV u slučaju ako se traži viza na rok duži od 3 mjeseca.

Tranzitna viza 

Za ishođenje studentske vize potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: 

 1. Putovnica – valjana putovnica ili drugi identifikacijski dokument, koji je priznat sa strane Ruske Federacije. 
 2. Ispunjen obrazac za vizu -  elektronički obrazac  za vizu podnositelj zahtjeva treba ispuniti na stranici https://visa.kdmid.ru/, ispisati te osobno potpisati. 
 3. Jedna fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm – fotografija u boji na mat ili sjajnom papiru. Potrebne zahtjeve za fotografiju možete vidjeti ovdje.
 4. Polica zdravstvenog osiguranja – polica ili drugi dokument o medicinskom osiguranju mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, podatke osiguravatelja, potpis osiguravatelja; trajanje police mora obuhvaćati trajanje tražene vize (kod jednokratne i dvokratne vize) ili trajanje prvog putovanja (kod višekratne vize); teritorij pokrivenosti je Rusija, ili cijeli svijet, ili Europa, uključujući Rusiju. 
 5. Valjane putne karte za ulazak i izlazak iz Ruske Federacije ili izvod s rutom putovanja s priloženim dokumentima za automobil ili drugo vozilo; 
 6. Ulaznu vizu za državu koja je sljedeća na putu, a graniči s Rusijom, ili vizu za državu koja je cilj putovanja (viza nije potrebna za državljane država koji imaju pravo ulaska u susjednu državu ili u državu konačnog odredišta bez vize sukladno sporazumima između dviju država), ili 
  • putovnica te države, ili 
  • molbu s obrazloženjem i dokumente koji potvrđuju potrebu za zaustavljanjem u Rusiji, ako drugačije nije navedeno u međunarodnom sporazumu.

Napomena: Jednokratna viza se izdaje na rok do 10 dana (automobilom ili vlakom) ili na rok do 3 dana (zrakoplovom). Rok valjanosti dvokratne vize ne smije biti dulji od jednog mjeseca. U slučaju da strani državljanin putuje tranzitom kroz Rusiju u treću državu, a poslije se vraća također preko Rusije nakon više od mjesec dana, potrebno je zatražiti jednokratnu tranzitnu vizu, dok je drugu tranzitnu vizu potrebno tražiti u ruskom konzularnom uredu države konačnog putovanja.