Privatna viza

Obična privatna viza izdaje se državljanima Republike Hrvatske, drugih država te osobama bez državljanstva za ulazak u Rusku Federaciju u svrhu privatnog posjeta na temelju:

 1. Poziva Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije izdanog na temelju molbe državljanina Ruske Federacije ili stranog državljanina koji ima dozvolu boravka u Ruskoj Federaciji ili pravne osobe;
 2. Pismene izjave državljanina Ruske Federacije koji putuje u Rusiju zajedno s članovima svoje obitelji – stranim državljanima, naslovljene na rukovoditelja konzularnog ureda Ruske Federacije;
 3. Pismene izjave ovjerene kod javnog bilježnika građanina Europske unije koji legalno boravi u Ruskoj Federaciji i poziva članove uže obitelji.

Obična privatna viza može biti izdana za ulazak u Rusku Federaciju zbog hitnog liječenja, teške bolesti ili smrti člana uže obitelji uz potvrdu o potrebi hitnog liječenja, teškoj bolesti ili smrti člana uže obitelji.

Privatna viza izdaje se s rokom valjanosti do 90 dana i može biti jednokratna ili dvokratna, ili višekratna do godinu dana bez ograničenja boravka u Rusiji.


Posjet vojnim i civilnim pokopima

Osobe koje posjećuju vojne i civilne pokope trebaju predati sljedeće dokumente (*u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavljenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije):

 • Original ili ovjerenu kod javnog bilježnika kopiju dokumenta kojim se potvrđuje postojanje grobnog mjesta. Dokument treba biti izdan od strane ruskog državnog tijela, administracije groblja, lokalne uprave ili „Crvenog križa“.
 • Original ili kopiju dokumenta kojim se potvrđuje srodstvo (rođak po direktnoj liniji*) podnositelja zahtjeva i preminulog. *Rođacima po direktnoj liniji smatraju se roditelji, djeca, unuci, supružnici, bake, djedovi, braća i sestre.
 • Osobama koje posjećuju vojne ili civilne pokope obično se izdaju vize s rokom valjanosti do 14 dana.

Posebni slučajevi

Za hitno liječenje, zbog teške bolesti ili smrti bliskog rođaka strani državljanin može dobiti običnu privatnu vizu za put u Rusku Federaciju po odluci Veleposlanika Ruske Federacije, na temelju pismene molbe stranog državljanina.

Molbi se trebaju priložiti:

 • pismena potvrda ruske zdravstvene ustanove izdana na službenom obrascu (ovjerena pečatom) o potrebi pružanja hitne medicinske pomoći, hitnog bolničkog liječenja, hitne pretrage ili teške bolesti člana uže obitelji kojem je potrebna stalna njega;
 • ili smrtni list osobe – člana uže obitelji podnositelja zahtjeva (užom obitelji smatraju se supružnici, djeca, roditelji, uključujući roditelje supružnika ako jedan od supružnika putuje kao pratnja, braća i sestre);
 • ili međunarodni telegram o smrti osobe, koji je ovjerila službena osoba poštanskog ureda;
 • dokument koji potvrđuje srodstvo podnositelja zahtjeva i osobe koju posjećuje ili srodstvo podnositelja zahtjeva i preminulog.

Za dobivanje jednokratne ili dvokratne privatne vize potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Pozivno pismo za ulazak u Rusku Federaciju:

  1.1. Pozivno pismo za ulazak u Rusku Federaciju izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova;

  Ili

  1.2. Pismena izjava državljanina Ruske Federacije koji putuje u Rusiju zajedno s članovima svoje obitelji – stranim državljanima naslovljena na rukovoditelja konzularnog ureda;

  *Obratite pozornost na to da prilikom predavanja zahtjeva za izdavanje vize za zajedničko putovanje pozivatelj treba biti osobno prisutan, a također je potrebno predati kopiju dokumenta kojim se potvrđuje stupanj srodstva osoba koje zajedno putuju (vjenčani list, rodni list i dr.)

  Ili

  1.3. Pismeni poziv od strane organizacije ili institucije;

  Pismena izjava ovjerena kod javnog bilježnika državljanina Europske unije koji legalno boravi u Ruskoj Federaciji i poziva članove uže obitelji – supružnika, djecu, roditelje, bake i djedove, unuke. Legalan boravak pozivatelja potvrđuje se kopijama dokumenata koji potvrđuju njegov status, kao što su dozvola boravka, dozvola za privremeni boravak, studentska ili radna viza; Kao potvrda stupnja srodstva prilažu se kopije odgovarajućih potvrda iz matičnog ureda ili sličnih dokumenata koji se izdaju u tu svrhu u stranim državama. U slučaju molbi djedova, baka, unuka – kopije dviju odgovarajućih potvrda iz matičnog ureda, koje se kao takve izdaju u stranim državama i koje potvrđuju blisko srodstvo između navedenih osoba);

 2. Putovnica koja ima najmanje dvije čiste stranice za vize i koja vrijedi 6 mjeseci po završetku valjanosti vize;
 3. Obrazac za vizu, koji treba ispuniti na stranici visa.kdmid.ru, ispisati te osobno potpisati;
 4. Fotografija u boji 3,5х4,5 cm sa svijetlom pozadinom, s jasnim prikazom osobe s lica (en face), bez naočala s tamnim staklima i bez pokrivala za glavu (izuzetak su slučajevi kada osoba zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti ima pokrivalo za glavu na fotografiji u putovnici). U viznom centru možete koristiti dodatnu uslugu izrade ekspresne fotografije;
 5. Polica zdravstvenog osiguranja koja vrijedi na teritoriju Ruske Federacije i pokriva rok trajanja vize, izuzevši slučajeve uzajamnog osiguranja.

Obratite pozornost!

Konzulat ima pravo zatražiti dopunu dokumenata za vizu, pozvati na razgovor ili produljiti rok za izradu vize.

Obratite pozornost!

Ako niste državljanin Republike Hrvatske potrebno je dodatno priložiti:

1. Dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj s rokom valjanosti duljim od 90 dana za državljane sljedećih država: Albanija, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egipat, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Meksiko, Novi Zeland, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Republika Koreja, Saudijska Arabija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sijera Leone, Ekvatorijalna Gvineja, Južnoafrička Republika, Japan.

Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu kao potvrda za neprekidni boravak u Republici Hrvatskoj od 90 dana može poslužiti studentska ili radna viza, radna dozvola, dozvola boravka, dozvola za privremeni boravak, i sl.

2. Dozvola za stalni boravak u Republici Hrvatskoj ili sličan dokument za državljane sljedećih država: Alžir, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vijetnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kina, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šri-Lanka, Etiopija.

Za državljane Republike Hrvatske i Europske unije.

Sve pristojbe za usluge se plaćaju BANKOVNOM KARTOM (gotovina se ne prihvaća).

Rok razmatranja Pristojba za konzularne
radnje (prema odnosu euro(dolar)-kuna
određenom od strane Veleposlanstva)
Pristojba za uslugu
(PDV uključen)
Jednokratne, dvokratne i višekratne vize
4-20 radnih dana 35 € 240 HRK
1-3 radna dana 70 € 240 HRK

* Procijenjeni rokovi od dolaska dokumenata u konzularnu ustanovu. Krajnji rok za vizu ovisi o vrsti pozivnice i određuje konzularna institucija na temelju međunarodnih ugovora Ruske Federacije.

Obratite pozornost!

Ako ste osoba bez državljanstva ili niste državljanin Republike Hrvatske ili Europske unije, provjerite cijenu Vaše vize putem našeg pozivnog centra.

Cijena i rok izdavanja vize državljanima drugih država i osobama bez državljanstva određuju se prema „Tarifnim pristojbama za konzularne radnje koje naplaćuju konzularni uredi Ruske Federacije“.


Prijenos ili obnavljanje vize bez obzira na državljanstvo

Pristojba za konzularne
radnje (Prema odnosu euro(dolar)-kuna
utvrđenom od strane Veleposlanstva)
Pristojba za uslugu
(s PDV-om)
36 $ 240 HRK

Ispunjavanje zahtjeva za izdavanje vize za Rusku Federaciju 

Zahtjev za izdavanje vize za Rusku Federaciju se ispunjava isključivo u elektroničkom obliku i samo na internetskoj stranici Konzularnog odjela Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije: visa.kdmid.ru.

Na vaš zahtjev možemo u vaše ime ispuniti zahtjev u viznom centru prilikom prijema dokumentacije.

To je dodatna usluga čija je cijena 50 HRK za jednu stranicu zahtjeva. Zahtjev se popunjava za svakoga podnositelja posebno. 

Poštovani podnositelji zahtjeva!

U viznim centrima Ruske Federacije možete dobiti sljedeće usluge koje se dodatno plaćaju:

Važno!

 • Korištenje gore navedenih usluga ne utječe na redoslijed razmatranja zahtjeva za izdavanje vize i ne jamči njeno izdavanje;
 • Pored servisne naknade dodatno se naplaćuje i naknada za pružanje usluga;
 • Gore navedene usluge se pružaju samo na Vaš zahtjev;
 • Molimo Vas da se informirate o svim uvjetima pružanja navedenih usluga prije nego što ih zatražit